vinyl og gramafon, kr 10 for små og kr 25 for store