Rosemalt bondeskap 74x104 cm, verdivurdert av Blomqvist for noen år siden til mellom 70.000 og 100.000. Bud mottas